Regeringens elfordonspremie

Elcykelbidraget är för 2018 slut.

Elcykeln är synonym med klimatvänligt och ett utmärkt transportmedel. Detta har regeringen uppmärksammat och gjort elcykeln till en del i deras nya klimatsatsning. År 2018-2020 avsätter regeringen därför 350 miljoner kronor per år till en elfordonpremie vid köp av elcykel eller elmoped. Regeringen räknar med att premien kommer att bidra till färre transporter med bil och fler med elcykel. Miljöminister Karolina Skog berättar att forskning visar att elcykeln är ett substitut för bilar. Enligt regeringen kan överflyttningen från bil- till elcykeltransporter inte bara kan bidra till att minska den globala resursanvändningen och klimatutsläppen utan också förbättra folkhälsan.

Det innebär att när du köper din elcykel täcker premien upp till en fjärdedel (25%) av kostnaden, och som mest kan du få 10 000 kronor i ersättning. Premien gäller även på rabatterade priser och om du köpt en elcykel efter den 20 september 2017 får du bidraget retroaktivt. Om du köpt din cykel mellan den 20 september 2017 och den 31 januari 2018 behöver du skicka in din ansökan innan den 1 augusti 2018.

Nedan hittar du hur du går tillväga och länkar för att skicka in din ansökan till Naturvårdsverket.

Ansök om elfordonspremie hos Naturvårdsverket

För att ansöka om elfordonspremien så kan du använda dig av  Naturvårdsverkets e-tjänst alternativt ladda ner och fylla i denna blankett. Du behöver fylla i samtliga fält i din ansökan. Tänk på att du behöver skicka med en kopia av ditt kvitto där ramnumret på din elcykel framgår, alternativt likvärdig handling där ramnumret framgår. Det är viktigt att du endast bifogar kopior av alla handlingar då Naturvårdsverket inte kan returnera detta till dig. För att få ansöka om elfordonspremie behöver du vara folkbokförd i Sverige, ha ett svenskt personnummer och ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Företag/juridisk person kan inte ansöka om premien. Endast ett bidrag per fordon och ett per person kan beviljas.

Om du har en digital brevlåda meddelas beslutet där, annars skickas beslutet via post. De första utbetalningarna görs i början av maj 2018.

Observera att om du efter mottagen premie returnerar din elcykel till oss så blir du återbetalningsskyld till Naturvårdsverket. 

Om du behöver hjälp att få fram en handling med din elcykels ramnummer, tveka inte att ta kontakt med vår kundservice. Om du har köpt din elcykel i butik är du också välkommen att kontakta butiken. På vår butikssida hittar du kontaktuppgifter till alla våra butiker.

Mer information om regeringens elfordonspremie hittar du på Naturvårdsverkets hemsida