Särskilda villkor

Tävlingen pågår mellan den 05.11.2018 och den 26.11.2018. Sista dag för deltagande är den 26.11.2018. Tävlingen är öppen för alla personer som är 18 år eller äldre, med undantag för medarbetare och anhöriga till de deltagande företagen INTERSPORT AB,  HOTELGmbH och Zillertal Tourismus GmbH. INTERSPORT AB agerar som tävlingsorganisatör.

Alla giltiga bidrag deltar i tävlingen. Vinnaren dras inom stängda dörrar. Uppgifterna kommer uteslutande att användas av INTERSPORT AB för att tillkännage vinnaren. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vinnaren meddelas via e-post cirka 2 veckor efter att kampanjen har avslutats. Beslutet kan inte överklagas. Vinsten kan inte bytas mot kontanter. 

Allmänna tävlingsvillkor hos Intersport

Allmänna regler och villkor för INTERSPORT AB's tävlingar på intersport.se och i sociala medier. Tävlingarna presenteras på https://www.intersport.se och/eller https://www.facebook.com/intersport.sverige/ och/eller på https://www.instagram.com/intersportsverige/https://www.instagram.com/intersport_fotboll/ & https://www.instagram.com/intersport_hockey/  

När du deltar i tävlingen accepterar du följande regler och villkor.

  • Tävlingen arrangeras av INTERSPORT AB.
  • Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor. För att delta måste du vara över 18år eller ha målsmans godkännande. När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att Intersport kan nyttja dessa. Alla insamlade uppgifter behandlas i enlighet med Intersports integritetspolicy. Anställda på INTERSPORT AB har inte rätt att delta i tävlingen.
  • Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med bilder och motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annan upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. Intersport har inget ansvar för tävlingsbidrag stridande mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagande i tävlingen.
  • Varken Facebook eller Instagram stödjer, administrerar eller är på något sätt involverade i dessa tävlingar.
  • För att delta i våra Instagram-tävlingar krävs en öppen profil. 
  • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.