SÅ MONTERAR DU DIN CYKEL

(MTB, TREKKING & HYBRIDCYKEL)

När du får hem din cykel är den färdigmonterad. Allt du behöver göra är att vrida styret rätt samt att montera pedalerna. Se monteringsguide nedan:

 1. MONTERA FRAMHJULET

  Vrid framgaffeln så att bromsen pekar framåt om det är en fälgbroms och bakåt om det är en skivbroms. Montera framhjulet i framgaffeln med brickorna på utsidan av gaffeln. Kontrollera att hjulet sitter rakt och dra sedan åt muttrarna växelvis. Vissa cyklar har snabbkoppling. Istället för mutter så fäster man framhjulet med en spännarm. För in stickaxeln genom hjulaxeln, dra åt snabbkopplingens mutter för hand och fäll sedan över spännarmen, så att hjulet sitter ordentligt fast.

  Snabbkoppling. Bild till vänster öppen och bild till höger låst.

 2. MONTERA FRAMSKÄRM

  Eventuell skärm monteras med medföljande skruv och mutter. Fäst sedan skärmstagen i hålen i framgaffeln.

  (1) Eventuella brickor placeras på gaffelns utsidor. (2) Här fäster du skärmstagen. (3) Här fäster du skruv och mutter.

 3. MONTERA STYRET

  Det finns två olika typer av styrstammar: Standard och A-headset. Skillnaden är att standardstammen monteras invändigt i gaffeln. Och A-headset monteras på utsidan av gaffeln.

 4. STANDARD

  Stick ner styrstammen i gaffelröret och dra åt styrstamsskruven med en 6 mm insexnyckel (se bild 1). Se till att styrstammen inte är över max höjden. Den är tydligt markerad på styrstammen med en pil eller ett streck (se bild 2). Bild 1 Styrstamsskruv standard. Bild 2 Markering på styrstam. Bild 3 Överst: Toppskruv. Nederst: Spännskruv.

 5. A-HEADSET

  Tryck ner styrstammen över gaffelröret. Skruva i toppskruven genom toppbrickan tills att det inte glappar i styrlagret. Dra åt försiktigt. Vrid sedan styrstammen så att den sitter rakt och dra åt spännskruvarna växelvis tills styrstammen sitter helt låst vid gaffelröret (se bild 3). Bild 3 Överst: Toppskruv. Nederst: Spännskruv.

 6. MONTERING AV PEDALERNA

  Observera att höger och vänster pedal är olika. Höger pedal är märkt R och skruvas medurs sett bakifrån. Vänster pedal är märkt L och skruvas moturs sett bakifrån. Fäst pedalerna för hand och dra sedan åt ordentligt med 15 mm fast nyckel. Kontrollera pedalernas åtdragning regelbundet. Om pedalerna inte är åtdragna ordentligt kan gängorna i vevarmarna bli förstörda.

 7. MONTERING AV SADEL

  För ner sadelstolpen i ramröret och dra åt ordentligt. Sadelstolpens max-höjd är markerad och får ej överskridas.

 8. JUSTERING V-BROMS

  Justera bromsklossarna så att de går mot fälgen och inte tar i däcken. Detta gör man på klossens justerskruv (se bild). Kontrollera att avståndet mellan kloss och fälg är ungefär lika stort på båda sidor. Detta justerar man på fjäderskruven med en liten skruvmejsel (se bild nedan). Överst: Justerskruv. Nederst: Fjäderskruv.

 9. JUSTERSKRUV

  Vill man finjustera bromsen eller efterjustera som behöver göras ibland så gör man det på justerskruven på bromshandtaget (se bild nedan). Bild nedan: Justerskruv på bromshandtaget.