Längdservice - Priser

 

TjänstPris
Slipning 299:-
Slipning + mättning 499:-
Mättning + grund 299:-
Glid CH 149:-
Glid LF 199:-
Rengöring 99:-
Grundvalla + LF + HF 599:-
Påläggning av tejpvalla 99:-
Byte skin hud 149:-
Rengöring skin 149:-
Byte truga 99:-
Kapning av stav 149:-
Byte handtag 149:-
Montering längdbindning 149:-