Hur lång giltighetstid har min faktura?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatumet. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).