Hur lång giltighetstid har min faktura?

Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).