Företagsrekonstruktion – uppdatering 2020-10-06

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi fått vårt ackordsförslag godkänt och inom kort kan avsluta vår rekonstruktion. Vi vill tacka för ert förtroende och för den support vi fått genom processen. Vi har nu helt nya förutsättningar att med full kraft tillsammans med er kunder, våra leverantörer och medarbetare skapa Sveriges mest inspirerande sportdestination.

Uppdaterad information från rekonstruktörerna 2020-05-05

Här hittar du rekonstruktionsplanen för:
Intersport och retail
Löplabbetgruppen AB

Updated information from the restructurers 2020-05-05

Here you will find the reconstruction plan for:
Intersport och retail


 

Den 14 april lämnade Intersport Sverige in en ansökan om företagsrekonstruktion till Göteborgs tingsrätt. Bolaget har i grunden en sund underliggande verksamhet och frisk kärna men har, precis som många andra i branschen, drabbats hårt av den senaste tidens minskade handel i kölvattnet av Coronakrisen. 

Butiker och e-handel fortsätter som vanligt och ni som kunder ska inte påverkas av processen. 
Öppet köp och byten i 365 dagar
Presentkort gäller till presentkortets utgångsdatum
Handlar du på e-handeln har vi leveranstid 3-6 arbetsdagar  (undantag för studsmattor, cykel och träningsmaskiner)

"Goda förutsättningar"

Intersport Sverige består idag av drygt 130 butiker och 2 000 medarbetare. Intersport Sverige har de senaste åren lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och hade under 2019 och i starten av 2020 en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med stor potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget med minskade besök i handeln som lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion. Genom en rekonstruktionsprocess blir bolaget skyddat mot konkurs och får en möjlighet att reda ut situationen med målet är att rädda verksamheten, jobb och säkra långsiktig överlevnad. 

Det är ett tungt beslut att fatta, men i den extrema situation vi just nu befinner oss i så är det nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade. Detta är en extraordinär åtgärd som vi nu tvingas till och jag beklagar att fordringsägare kan komma att drabbas, men vi gör det här för att rädda jobb och för att verksamheten ska överleva på lång sikt. Vi vill fortsätta kunna vara en viktig inköpare för leverantörer, arbetsgivare för medarbetare, hyresgäst för fastighetsbolag och den bästa sportkedjan för våra kunder, säger Marcus Wibergh, vd för Intersport.

Ta del av svar på frågor om rekonsturktionen eller läs mer i tisdagens pressmeddelande.

Frågor från media hänvisas till:
Marcus Wibergh, vd 
För kundfrågor, kontakta kundservice: 
031 727 87 00 kundservice@intersport.se

Rekonstruktionen omfattar Intersport AB, I-Sport Retail AB samt Löplabbetgruppen AB. Större leverantörer och bolagets bank har i förväg uttryckt sitt stöd för processen.

 

Här finner du vanliga frågor och svar om företagsrekonstruktionen.


 • Hur kommer detta påverka mig som kund?

  Butikerna och e-handel fortsätter som vanligt och du som kund påverkas inte av processen.

  Du har öppetköp och bytesrätt som vanligt, enligt våra köpvillkor. 

 • Om jag har presentkort, hur fungerar det då?

  Ditt presentkort gäller som vanligt, i våra fysiska butiker. Du finner giltighetsdatumet på ditt kort. Hittar du inte det är du välkommen att besöka din butik eller kontakta kundservice

   

 • Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

  Rekonstruktionen omfattar tre bolag: Intersport AB, I-sport retail AB och Löplabbetgruppen
  AB.

 • Varför har ni inte åtgärdat problemet tidigare?

  Vi har naturligtvis arbetat intensivt med att hantera den rådande Coronakrisen. Vi har använt alla de verktyg som finns för att åtgärda problemet vad gäller bland annat korttidspermitteringar. Läget vi nu befinner oss i är unikt och inget vi kunnat förutse.


  Intersport Sverige har lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och har under 2019 skapat förutsättningar för en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget som har lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion.

 • Vad beror era problem på?

  Vi har drabbats av akut likviditetsbrist till följd av Coronakrisen och bolagens kassaflöden räcker inte till att hantera den svaga balansräkningen. Bolaget har en sund underliggande verksamhet och frisk kärna, men verksamheten har drabbats hårt av den senaste tidens minskade handel i kölvattnet av Coronakrisen, precis som för många andra i branschen. Det har i sin tur lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport nu står inför betalningssvårigheter.

 • Kommer ni att säga upp medarbetare till följd av detta?

  Det är för tidigt att svara på, vi kommer att vända på alla stenar för att hantera denna
  likviditetskris.

 • Varför har detta drabbat just er?

  Handeln har de senaste åren stått inför stora utmaningar och tvingas ställa om snabbt tack vare digitaliseringen. Vikande besök i handeln ger en lägre försäljning, lägre marginal pga. prispress samtidigt som att hyreskostnader är fasta – eller ökat. De senaste åren har Intersport ställt om stora delar av verksamheten och gjort framsteg inom e-handel samtidigt som bolaget optimerat butiker och lägen.

  Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget som har lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion.

 • Budskap

  Budskap
  Den 14 april lämnade Intersport Sverige in en rekonstruktionsansökan som omfattar tre bolag: Intersport AB, I-sport retail AB och Löplabbetgruppen AB.

  Intersport Sverige har lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och har under 2019 skapat förutsättningar för en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget som har lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter och en ohållbar kostnadskostym om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion.

  Det är ett tungt beslut att fatta, men i den extrema situation vi just nu befinner oss i så är det nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade. Detta är en extraordinär åtgärd som vi nu tvingas till och jag beklagar att fordringsägare kan komma att drabbas, men vi gör det här för att rädda jobb och för att verksamheten ska överleva på lång sikt. Vi vill fortsätta kunna vara en viktig inköpare för leverantörer, arbetsgivare för medarbetare, hyresgäst för fastighetsbolag och den bästa sportkedjan för våra kunder

  Det är beklagligt att fordringsägare drabbas och jag förstår om det finns en frustration över beslutet även om alternativet (konkurs) hade varit värre. Vi kommer göra allt för att svara på frågor och informera våra leverantörer steg för steg under hela processen.

  Intersport i Sverige har lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och har under 2019 skapat förutsättningar för en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget som har lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion

  Handeln har de senaste åren stått inför stora utmaningar och tvingas ställa om snabbt tack vare digitaliseringen. Vikande besök i handeln ger en lägre försäljning, lägre marginal pga. prispress samtidigt som att hyreskostnader är fasta – eller ökat. De senaste åren har Intersport ställt om stora delar av verksamheten och gjort framsteg inom e-handel samtidigt som bolaget optimerat butiker och lägen.

  Just nu ser vi en stor potential i att i snabb takt utveckla vår e-handel som ökar varje vecka. Intresset för fysisk aktivitet tycks också ha vuxit nu när många jobbar hemifrån, men fortfarande vill komma ut och röra sig. Där har vi som företag en viktig roll att fylla för att ge människor de bästa möjliga förutsättningarna att röra på sig

  Vi kommer att vända på alla stenar, allt från genomlysning av befintliga avtal till lokalisering och översyn av hur vi ska organisera oss tillsammans med de fackliga organisationerna för att skuldsanera, kostnadsanpassa och öka lönsamheten. Samtidigt ser jag det som att Intersport har fler möjligheter och bättre framtidsutsikter idag än igår.