Hur länge är mitt presentkort giltigt på Intersport?

Ett presentkort gäller i 3 år om inget annat anges på presentkortet.