QuizRR - utbildning för fabriksanställda

Under 2016 startar Intersport tillsammans med flera andra företag igång träning i anställdas rättigheter för arbetare i Bangladesh. Bangladesh, med närmare 5 miljoner textilarbetare varav de flesta är kvinnor, har stora behov av att stärka både säkerhet och rättigheter för de anställda. 
 
QuizRR är ett digitalt utbildningsverktyg som sedan hösten 2015 används på fabriker i Kina. Genom verktyget kan många människor lära sig om säkerhet, rättigheter och ansvar på ett snabbt och roligt sätt med kortfilmer och quizfrågor på surfplattor. 

QuizRR ger ökad kunskap hos arbetarna och deras chefer i fabrikerna. Kunskap som skapar förutsättningar för hållbara förändringar; ökad stabilitet och trygghet, förbättrade system för kommunikation och delaktighet.
 
Genom att mäta hur många som har tränats och hur utbildningarna genomförs kan vi samarbeta med leverantörer och skapa möjligheter för långsiktigt förbättrade villkor och se till att de textilier som vi köper har producerats på ett mer hållbart sätt.
 
Med utbildning vill QuizRR skapa schyssta arbetsvillkor och säkra arbetsplatser för arbetare i den globala leverantörskedjan runt om i världen.

Läs mer på QuizzRRs hemsida