Vattenprojekt (STWI)

Sweden Textile Water Initiative

På Intersport bryr vi oss om de miljöer som vi arbetar, vistas och spelar i. Det är därför vi har varit medlemmar i det prisbelönta Sweden Textile Water Initiative (STWI) sedan 2010. Initiativet är ett unikt samarbete mellan över 30 svenska textil- och lädervarumärken och Stockholm International Water Institute (SIWI). Initiativet bygger på att minska energi, kemikalier och vattenanvändningen i fabriker som levererar produkter till våra butiker. STWI finns i Kina, Indien, Bangladesh, Turkiet och Etiopien. De fabriker Intersport jobbar med i detta projekt finns i Bangladesh, men vi vill utöka till fler i framförallt Kina. Allt handlar om utbildning och kunskap om att producera mer hållbart och att spara vatten för miljontals människor. 

Läs mer på STWIs hemsida 

Vi har intervjuat programchef Rami Abdel Rahman som jobbat med STWI sedan början av resan mot att generera positiva resultat från fabriker över hela världen.

Berätta om STWI, varför är det arbete du gör så viktigt?
- Vårt arbete har vuxit enormt sedan 2010. Vi började som en liten grupp och tog fram riktlinjer för en hållbar användning av vatten, energi och kemikalier i textil produktion. Vi har genomförde därefter ett lyckat projekt i Indien som har lett till fler projekt i Kina, Turkiet, Etiopien och Bangladesh. Vi är nu ett av de större hållbarhetsprogrammen i världen med fokus på leverantörer och underleverantörer till den svenska marknaden. Vi kan se att vårt arbete har uppmuntrat till snabb förändring på globala produktionsmarknader och vi ser en massiv förändring i inställning mot en mer hållbar produktion. Detta är goda nyheter för människor, planet och företag.

Kan du beskriva de typer av utbildning som du använder vid fabrikerna?
- Vi fokuserar på vatten som en så kallad "kostnadsbärare” längs produktionsprocesserna. Till exempel kan 70% av den totala kostnaden ligga på vatten för en färgerifabrik. Det handlar om att hitta rent vatten, flytta runt det inom produktionen, värma upp det och även använda vattnet för att kyla ner maskiner och - förstås - färga tyger. Vi tillämpar begreppen "cirkulär ekonomi" för att hjälpa fabriker att minska och återanvända sin totala vatten-, energi- och kemikalieförbrukningen på ett effektivt sätt. Vi hjälper också fabriker att utveckla ett spårningssystem som är ansluten till den globala databas som vi hantera med våra partner i Indien, cKinetics. Detta hjälper oss att skapa globala rapporter för ”bästa metoder”, som finns tillgängliga för fabriker och varumärken att använda i sitt eget hållbarhetsarbete. Tanken är att hjälpa till att styra hela textilindustrin mot mer hållbara arbetsmetoder.

Hur bidrar Intersport till det arbete som du gör?
- Intersport har varit en viktig partner sedan inrättandet av Sverige Textile Water Initiative. De har aktivt deltagit i utformningen av våra riktlinjer och övergripande synsätt. Sedan Intersport började arbeta med sina leverantörer i Bangladesh har goda resultat uppnåtts. Under ett år sparar dessa fabriker tillräckligt med vatten för att fylla Eriksdalsbadet nästan 70 gånger! (2015)