1996 startade fysiologen Brad Duffy företaget Skins som gör funktionella kläder för elitidrottare och sportutövare över huvud taget. Duffy ville öka sin egen prestationsförmåga och komfort, vilket han skulle göra med anpassade kläder. Resultatet blev Skins, som idag tillhandahåller kläder och så kallade baslager som hjälper till att reglera temperaturen vid träningen, så att man har en behaglig kroppstemperatur och därmed kan prestera bättre. Dessutom är materialen bekväma för såväl hud som muskler, allt för att du ska nå så bra resultat som möjligt!