Etiskt producerat dun av högsta kvalitet.

Fjällräven har arbetat med dun i över 40 år och har under denna tid byggt upp en unik, hållbar produktionskedja med regelbundna och noggranna kontroller av alla inblandade leverantörer och underleverantörer. När du köper en dunprodukt från Fjällräven kan de därför garantera att den enbart innehåller etiskt producerat dun av högsta kvalitet.
I över 40 år har Fjällräven tillverkat dunprodukter och idag är de kända över hela världen för att uteslutande använda sig av dun av högsta kvalitet. När du köper en dunprodukt från Fjällräven kan du vara helt säker på att dunet tagits fram med fåglarnas välbefinnande i fokus och med absolut största omsorg.

Fullständig spårbarhet

Redan 2009 började Fjällräven med att utveckla noggranna riktlinjer och rutiner för sin dunhantering. Idag har Fjällräven en av friluftsbranschens mest genomlysta produktionskedjor med fullständig spårbarhet av dunet - ända från gässling till färdig dunprodukt. Det är också anledningen till att Fjällräven år 2010 fick ett hedersomnämnande för sin dunhantering av Djurskyddet Sverige.

Etiskt producerat dun av högsta kvalitet

Fjällräven använder sig endast av dun som är en biprodukt av livsmedelsproduktionen i sina produkter. Deras mål är att fåglarna ska må så bra som möjligt och att Fjällrävens samarbetspartners delar deras syn på ansvarsfull djurhantering. Fåglarnas välbefinnande är den viktigaste faktorn i Fjällrävens dunlöfte - den andra är att produkterna endast innehåller högkvalitativt dun. För att Fjällrävens dun inte ska förväxlas med dun från andra källor hanteras det i förseglade säckar, som kontrolleras i regelbundna tester vid olika stadium i produktionskedjan.