Med fotbollsfokus och enorm kraft är det samhällets yngre som driver Unite People FC framåt
Fotboll

Med fotbollsfokus och enorm kraft är det samhällets yngre som driver Unite People FC framåt

En klubb som engagerar, skapar samhörighet och tar ansvar för samhället i stort.

Unite People FC vill vara en positiv kraft. En klubb som engagerar, skapar samhörighet och tar ansvar för samhället i stort.

-Vi vill ge alla barn och ungdomar framtidstro och en inkluderande tillvaro, säger Adnan Bainca, verksamhetschef för CSR i Unite People FC.

Genom en rad olika initiativ och projekt arbetar UPFC för att öka integrationen mellan olika grupper i samhälle, minska våld och rasism och ta bort användningen av droger. Allt med sporten som grund för att skapa inkludering och sprida positiva värderingar.

-Vi på Intersport är otroligt stolta över att vara en del av UPFC:s många och fina CSR-projekt, säger Sebastian Johansson på Intersport.

En gemenskap på julafton

Att på julafton ges möjligheten att känna tillhörighet genom en plats att vara på och någon att fira med är ett fint exempel på engagemanget och kärleken i Unite People-familjen. I flera år har de skapat en mötesplats för att fira jul den 24 december.

-Vi tittar på Kalle Anka klockan tre, äter julmat, ser på julfilmer och har julklappsutdelning. Vi vill att varje individ ska känna sig sedd och känna tillhörighet. Ge dem som inte har någon att fira med, de som inte brukar fira, eller aldrig firat jul en möjlighet att uppleva detta. Ingen ska behöva sitta ensam på jul, säger Adnan.

Parasport och Mini-Parasport möjliggör sport för alla

I UPFC läggs stor vikt vid att alla ska ges möjligheten att spela fotboll och uppleva glädjen som sporten bidrar med. 2017 startade föreningen en ny satsning på Parasport för att möjliggöra fotboll, gemenskap och rörelse för personer med funktionsvariationer. Ett Parasport-lag för ungdomar och vuxna med träningar och matcher samt ett Mini-Parasport för de yngre med ett långsiktigt mål att inkluderas i den övriga ungdomsverksamheten.

Tjejfotbollen – fotboll för tjejer men samtidigt så mycket mer.

Initiativet Tjejfotbollen togs för att få tjejer att i större utsträckning få upp ögonen för fotboll men även för att främja rörelse i stort, öka självkänslan, minska utanförskap och skapa en trygg plats för tjejerna att bara vara. Intresset har varit väldigt stort och gruppen har delats upp i två, Tjejfotbollen för tjejer mellan 11-17 år och Mini-Tjejfotbollen för tjejer mellan 6-10 år.

-Vi är bara tjejer som leder och bara tjejer som får vara med och spela, det är svårt att förklara men det är något speciellt som händer, säger Fanny Andersson, en av ledarna i Tjejfotbollen.

Kvällsfotbollen – inkludering, rörelse och mindre dåligheter på kvällarna.

Med gemenskap och rörelse ges ungdomarna möjligheten att göra något kul och samtidigt få en värdefull sysselsättning när UPFC på lördagskvällarna arrangerar Kvällsfotboll. Målet är skapa inkludering och sammanhållning, minska kriminalitet och få ungdomarna att röra på sig under roliga former.

Fler projekt som gynnar individ och samhälle

Föreningen arbetar aktivt med flera projekt där främjandet av såväl individ som samhälle ligger i fokus. t.ex. träningar för äldre och pensionärer i samhället för att förbättra folkhälsan och ett projekt för att minska arbetslösheten för unga. Det senare genom vägledning, informationsträffar och aktiviteter för att öka förståelsen och förbereda sig för arbetslivet samt handledning för att ta fram CV och personligt brev.

Andra 'Fotboll' inlägg