Klara, färdiga, idrott!

Efter sommaren startar äntligen idrottssäsongen. Se till att barnen är förberedda med kläder och sportutrustning.