1–4 ARBETSDAGAR
FRI FRAKT & FRIA RETURER TILL BUTIK
ÖPPET KÖP I 365 DAGAR
Sommarrea - rean är påfylld - HANDLA HÄR!Sommarrea - rean är påfylld - HANDLA HÄR!

Leverantörer & arbetsvillkor

Kontroll av leverantörskedjan, avseende arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, är en väsentlig fråga i vårt arbete med våra leverantörer.

De produkter som Intersport säljer under sina egna varumärken tillverkas i olika produktionsanläggningar runt om i världen. Intersport äger inga egna produktionsenheter - men vi har självklart ansvar att kontrollera aktuella arbetsförhållanden och ställa krav på åtgärder om vi upptäcker brister. En förutsättning för att kunna påverka ansvarstagandet och driva utvecklingen framåt är att jobba långsiktigt med våra leverantörer. Genom utbildning, hjälp och motivation skapar vi förbättringar.

En viktig fråga när det gäller produktion är sociala och arbetsrättsliga normer. För att kunna säkerställa att tillverkning sker på ett ansvarsfullt sätt med avseende till människor och miljö har Intersport valt att ingå i ett branschsamarbete med amfori (tidigare BSCI – Business Social Compliance Initiative. Intersport AB är medlem sedan 2008.

Tillsammans med andra amfori BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod – amfori BSCI Code of Conduct, som är baserad på SA8000. SA8000 är en internationell standard för social hållbarhet. Revisionerna genomförs av ackrediterade oberoende revisorer. Alla amfori BSCI medlemmar kan ta del av rapporterna från samtliga genomförda granskningar.

INTERSPORT International Corporation har ett kontor i Hong Kong med cirka 80 anställda som bland annat har i uppgift att försäkra sig om att koden följs och vår personal besöker regelbundet de leverantörer som producerar produkter för våra egna varumärken.

amfori BSCI:s uppförandekod är baserad på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsvillkor. Koden omfattar bland annat:

  • Krav att följa gällande lagstiftning
  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Regler om löner och ersättning
  • Krav gällande hälsa, arbetsmiljö och miljö
  • Rätt till facklig anslutning

För mer information om koden, besök amfori BSCI:s hemsida.

Om några brister uppdagas försöker Intersport i första hand förmå leverantören att rätta till bristerna. Tillsammans med leverantören sätts en tidsplan upp för förbättringsarbetet. Om leverantören inte uppfyller de uppsatta åtgärdskraven avbryts samarbetet.

The Accord on Fire and Building Safety

Efter fabriksolyckan Rana Plaza i Bangladesh, bildades brand-och byggnadssäkerhetsavtalet Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Intersport har sedan 2014 förbundit oss till Accordavtalet, vars mål är en skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för textilarbetare i Bangladesh. Avtalet är ett oberoende, juridiskt bindande avtal. Intersport har även skrivit på det förnyade avtalet International Accord for Health and Safety.

Transparens är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. De fabriker vi använder finns listade på Open supply hub.

När det gäller skor, sportartiklar och outdoorprodukter samarbetar vi med vårt internationella kontor. På länken nedan hittar ni deras fabrikslista.