1–4 ARBETSDAGAR
FRI FRAKT & FRIA RETURER TILL BUTIK
ÖPPET KÖP I 365 DAGAR
Sommarrea - rean är påfylld - HANDLA HÄR!Sommarrea - rean är påfylld - HANDLA HÄR!

Miljöansvar

Vi som sportföretag känner ett stort samhällsansvar när det kommer till miljö och hållbarhet. För att bidra till att nå de globala målen, strävar vi ständigt efter att minska vårt miljöavtryck genom att använda naturresurser så effektivt som möjligt i hela vår värdekedja och minska vår energi-, kemikalie- och vattenförbrukning, och därmed också minska vårt växthusgasutsläpp. Vi har ett ansvar gentemot planeten, de som producerar våra produkter och våra kunder. Vi inser att en av de viktigaste delarna i att producera hållbart är att ge produkter en lång livslängd. Därför jobbar vi hårt för att erhålla hög kvalitet på våra produkter så att de håller längre, kan ärvas eller säljas på second hand.

Intersport ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:

  • Väga in miljö- och naturvårdshänsyn i alla våra beslut
  • Verka för en miljömedvetenhet bland alla anställda
  • Leva upp till alla krav i lagar och förordningar
  • Ta med miljöaspekten i alla upphandlingar

STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att nätverka och samarbeta med andra för att dela kunskap och gemensamt driva vissa frågor framåt. Vi har därför anslutit oss till STICA- The Swedish Textile Initiative for Climate Action.

Syftet med STICA-samarbetet är att stödja kläd- och textilindustrin och deras intressenter i Norden att minska växthusgasutsläppen, och därigenom begränsa den globala uppvärmningen i linje med 1,5 graders målet och Parisavtalet. STICAS yttersta mål är att säkerhetsställa och se till att den svenska och nordiska textilindustrin gör mer än sin andel långt före 2050.

Företag som deltar i STICAs nätverk, förbinder sig att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5 graders målet och Parisavtalet. Företag förbinder sig också att offentligt rapportera sina framsteg på årsbasis och samarbeta för att utveckla gemensamma lösningar för att påskynda minskningen av växthusgaser.

Läs mer här

Kvalitet och kemikalieanvändning

Intersport har ett systematiskt kemikaliearbete och ansvarar för att företagets produkter är av bra kvalitet och att de inte innehåller ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna kemikalier. EU-förordning REACH och kemikaliegruppens kemikalieguide ligger till grund för Intersports kemikaliekrav. Utifrån dessa har vi tagit fram en egen RSL (Restricted Substance List). Listan uppdateras två gånger per år och omfattar de kemikalier vi vill fasa ut och begränsa och går längre än lagkravet, ett sätt för oss att utesluta farliga kemikalier och ligga i framkant i branschen.

För att säkerställa att våra kvalitets- och kemikaliekrav efterlevs görs stickprovskontroller av produkterna med jämna mellanrum. Om det visar sig att något produkttest inte är godkänt förs en dialog med leverantören för kartläggning av var i tillverkningen kemikalierna har uppkommit eller använts. Tillsammans med leverantören kommer vi sedan överens om hur vi ska förhindra fortsatt användning. Om för höga halter av ej godkända kemikalier påträffas i en produkt tas produkten ur butik.

Kemikaliegruppen

Intersport är medlemmar i kemikaliegruppen som är ett nätverk som drivs av RISE. Nätverket består av ca: 100 medlemsföretag. Kemikaliegruppens syfte är att sprida kunskap inom kemi-och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen inom textil-och elektronikbranschen. Detta för att vi tillsammans skall förebygga förekomst av oönskade kemikalier i varor som textil, skor och elektronik.

Antibakteriella behandlingar

Vi har en policy är att inte använda antibakteriella behandlingar. Denna typ av behandlingar används för att motverka bakterietillväxt och därmed dålig lukt. De ämnena försvinner dock snabbt när plaggen tvättas, och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada.

PFC- perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen (PFC) är en rad kemiska ämnen och ingår i gruppen fluorkarboner. Fluorkarboner är vatten-, smuts och oljeavvisande och används därför i produkter som bland annat skor och textil. Denna typ av kemikalier är mycket svårnedbrytbara samt påverkar bland annat reproduktionsförmågan hos djur, vilket gör att Intersport valt att arbeta aktivt med att fasa ut PFC:s i sina produkter, som en del i arbetet med att minska användning av oönskade kemikalier.

På Intersports egentillverkade produkter använder vi oss endast av PFC-fri impregnering från Rudolf BIONICFINISH® ECO som är helt fri från fluorkarboner.

Flera leverantörer har andra motsvarande impregneringar och vi arbetar för att samtliga leverantörer helt ska utesluta PFC-behandlade produkter.

No to PFAS

Intersport har skrivit på miljöorganisationen Chemsec’s initiativ PFAS movement, ett projekt som vill betona och utbilda om PFAS-ämnenas skadliga påverkan och kämpa för att fasa ut PFAS från produkter och leverantörskedjor. Därmed stödjer vi att PFAS-ämnen förbjuds som grupp och vi är för en striktare reglering av PFAS kemikalier och vill uppmana kemiindustrin att utveckla säkrare alternativ.

Canopystyle

Genom Canopystyle arbetar Intersport för att skydda skog, klimat och biologisk mångfald.

Vi har anslutit oss till Canopystyle som är ett initiativ som tagits fram av Canopy, en oberoende miljöorganisation som strävar efter att skydda världens skogar, arter och klimat globalt.

Intersport kommer att bidra till , Canopys arbete genom att kartlägga och säkerställa att vår produktionskedja för cellulosabaserade fibrer såsom viskos, modal och lyocell endast kommer från producenter som är godkända och rankade i Green shirt i Canopy´s Hot Button Report

Genom att delta i initiativet CanopyStyle bidrar vi, tillsammans med andra företag och återförsäljare, till att sätta press på viskosleverantörer att inte använda gamla utrotningshotade skogar, samt till att driva utveckling och innovativa lösningar för en mer hållbar fiberproduktion.

Transport

Logistiken och främst transporter av varor har en stor klimatpåverkan som vi är väl medvetna om. Alla transporter medför utsläpp av växthusgaser och det är därför viktigt att utvärdera och välja de alternativ som bidrar till mer hållbara transporter. Våra transporter från Asien görs främst med båt, vi arbetar aktivt med att undvika flygfrakt. Under 2020 stod båt som transportslag för hela 99,7% av alla dessa sändningar. Sändningarna skeppas till Göteborgs hamn och därefter går merparten av alla containrar från hamnen med tåg till vårt centrallager i Nässjö.Planering är viktigt genom hela processen från orderläggning till leverans och gör att vi t.ex. kan se över antalet och vilka hamnar som används i Asien och tidigt korrigera önskade skeppningsdatum för i större utsträckning konsolidera leveranser. Vi arbetar även med fyllnadsgrad i både kartonger och containrar.