The Game Changer: Enkelt och rolig idrott som är lika för alla
Hockey

The Game Changer: Enkelt och rolig idrott som är lika för alla

Östersunds IK:s initiativ för att tillgängliggöra idrotten och lika för alla

Långsiktigt idrottande för de unga

För att skapa ett mer hållbart idrottande med barn i rörelse som har roligt på plan har Östersunds IK skapat projektet The Game Changer. Ett initiativ för att tillgängliggöra idrotten, göra den enkel och rolig men också lika för alla.

- Idag är det alldels för många barn som slutar sporta för tidigt, de rör på sig för lite, mår dåligt och är inte längre är en del av idrotten. Det beror bland annat på utslagning i för tidig ålder. Det vill vi ändra på med detta projektet, säger Karin Mattsson Weijber, ambassadör The Game Changer.

Tillgängliggöra idrotten för fler

För att locka så många som möjligt till så mycket ishockey som det bara går görs flera särskilda satsningar i föreningen. Till exempel för tjejer, barn som är nya i Sverige och unga med funktionsvariationer. Detta görs på flera sätt, bland annat genom moderna aktivitetsytor anpassade för spontanidrott, möjligheten att låna utrustning och föreningens nära samarbete med andra idrotter, näringslivet, skola och kommunen.

Även hockeyskolan ses som ett framgångsrecept sett till tillgängligheten. Här kan alla som vill helt gratis spela hockey i tre år när och hur de vill, helt utan närvaroplikt. Hockeyskolan har lett till fyra gånger så många barn som provar på hockey och dubbelt så många som fortsätter.

Ungdomsavtal och lika för alla

Många unga idag upplever också att toppning av lag är vanligt förekommande och 85% av de tillfrågade barnen mellan 10-15 år säger att de främst spelar för att det är roligt (en siffra som bör jämföras med de endast tre % som spelar för att vinna). Med detta i ryggen togs ett ungdomsavtal fram med syfte att alla i ÖIK spelar lika till med 16 års ålder.

Det tydliggörs dock att det inte bara handlar om rättigheter gent emot de idrottande. Ungdomsavtalet, som skrivs mellan spelare, förälder och förening, kommer även med skyldigheter. Det gäller bland annat att ödmjukt jobba för förbättring, vara en god lagkamrat och avstå droger.

Vikten av det mentala

Det är inte bara fysisk träning som står på schemat i ishallen Östersund. Här är även det mentala måendet för de unga en viktig del som tas på stort allvar redan i ung ålder.

- Allt fler uppger att de mår sämre och det känns viktigt för oss att göra det vi kan för att våra unga ska må bättre. Syftet med den mentala träningen är individen ska må bättre och fungera så bra som möjligt i livet och idrotten. Aktiviteterna tas fram utifrån ålder och nivå och anpassade upplägg med tankar, bilder attityder och känslor varvas med egen träning med handledning och eget träningsprogram.