Information om kompositklubbor
Hockeyguider

Information om kompositklubbor

Kompositklubbor uppfyller de krav och normer som är satta av Svenska Ishockeyförbundet gällande ishockeyutrustning. Om dessa normer överskrids genom att materialet utsätts för extrema påfrestningar utöver normalt spel, ska materialet ge vika med hänsyn till säkerhet och skaderisk. Detta innebär att den något högre prisnivå som råder på kompositklubbor inte medför längre hållbarhet än på de traditionella träklubborna. Prisnivån skall relateras till de egenskaper och spelupplevelser som en kompositklubba ger. För ishockeyklubbor gäller maximalt utnyttjande av produkten från första stund. Spelets natur och de påfrestningar som en klubba utsätts för, gör att klubbor oavsett varumärke, modell eller pris kan få sprickor, slås eller brytas av.

FÖLJANDE GÄLLER VID REKLAMATION
• Reklamationer godkänns endast vid fabrikationsfel eller uppenbart materialfel
• Vid reklamation krävs butikskvitto från köptillfället
• Vid godkänd reklamation erhålls motsvarande ny produkt
• Vid icke godkänd reklamation returneras varan till kund om så önskas

På grund av spelets karaktär kan det uppstå brott och sprickbildningar i produkten från slag och annan yttre påverkan. När detta inträffar är det dock inget produktionsfel och således ingen anledning till att reklamera eller återsända produkten.

Tips: Använd klubbfodral för att skydda dina kompositklubbor mot onödiga slag och stötar vid transport.

Andra 'Hockeyguider' inlägg