Får man cykla i mörker?
Cykel

Får man cykla i mörker?

Får man cykla i mörker?

27 februari 2014

Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker.
Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.
En cykel ska ha:

• En lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
• Strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
• En lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
• Röd reflex baktill,
• Vit reflex framtill och,
• Vit eller orangegul åt sidan. En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas. Mer detaljerad information om utrustningskraven för belysning och reflexer på cykel hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar.


Andra 'Cykel' inlägg