Hur länge efter inköpet kan jag reklamera en vara?

Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den.