Reklamationer Acon Studsmattor

Vid frågor om reklamation på studsmattor från Acon skall INTERSPORT Kundservice kontaktas. 

• Enligt Konsumentköplagen har du som kund 3 års reklamationsrätt. Fram till 6 månader ligger bevisbördan på ACON24.se att felet inte var ursprungligt. Efter 6 månader ligger bevisbördan på kunden. För privatpersoner skall reklamationen göras inom 2 månader från det att felet upptäckts. Om det har uppstått felaktigheter på produkten har vi rätt att försöka åtgärda felet eller byta ut produkten. Vid reklamation efter garantitidens utgång är det köparen som skall påvisa att felet har funnits redan vid leveranstillfället.