Får jag bonus om jag handlar på team.intersport.se?

Bonusen tillfaller föreningen, så du personligen får ingen bonus.