Vad innebär kickback? Får man pengar eller vad får föreningen?

Föreningen får en presentcheck att handla för hos oss.